Adam Svanell

Journalist, skribent och filmare. Redaktör för musiktidningen Novell.

Posts Tagged ‘Jonas Andersson

Död debatt intressantare än någonsin

leave a comment »

I dag inleddes det andra kapitlet i sagan om rättegången mot The Pirate Bay. Med anledning av detta publicerar Expressen Kultur min recension av antologin Efter The Pirate Bay (se nedan). Originalversionen av texten skrevs för några veckor sedan, och jag får för mig att den kändes mer aktuell då. Delar av det jag beskriver har redan hunnit sägas, av andra.

Slutpoängen i recensionen är att nätpolitik handlar om mycket mer än den upphovsrätts- och ersättningsdiskussion som åtminstone den politiska debatten har snöat in på. Pelle Snickars vidareutvecklar samma tanke när han på SvD Brännpunkt efterlyser en övergripande, progressiv ”digitalpolitik”. I en annan av dagens mest läsvärda texter konkretiserar Axel Andén på vilket sätt det fria internet just nu hotas.

Jonas Andersson & Pelle Snickars (red): Efter The Pirate Bay (Kungliga Biblioteket).

Titeln på Pelle Snickars och Jonas Anderssons antologi om nätpolitik väcker frågor. Efter The Pirate Bay?

Den ökända webbplatsen finns ju kvar. Sett till besökarantal är den rentav större än någonsin. Inte heller rättsprocessen mot grundarna är ett avslutat kapitel, utan tas i dag upp i Svea Hovrätt.

Om man betraktar The Pirate Bay som en symbol, snarare än en verksamhet, blir titeln rimligare. Sajten har omstrukturerats och drivs inte längre av den trio som har blivit dess ansikten utåt. Efter de cirkusartade försäljningsförsöken förra sommaren var det svårt att fortsätta se dem som rebeller i frontlinjen. Fildelningstjänsten som hade tvingat upp digitalisering och upphovsrätt på den politiska agendan, tappade sitt symbolvärde. Så sett till debattens innehåll befinner vi oss faktiskt i epoken efter The Pirate Bay.

Snickars och Johanssons bok är i sig talande för hur fildelningsdiskussionerna har utvecklats. Ordkriget mellan affärsjurister och finniga Jolt cola-drickare har dämpats till ett eftertänksamt samtal i universitetens beiga korridorer.

Om debatten tidigare led av en brist på nyanser är problemet nu snarare det motsatta. Efter The Pirate Bay blir bitvis nästan för torr i sin akademiska snusförnuftighet.

Att 16 av bokens 17 skribenter är män kan inte sägas vara annat än pinsamt. Här bjuds dock en mängd klara tankar kring vad som har hänt sedan rättegången och vad vi kan lära oss av det. Det är ironiskt nog nu när fildelningsdebatten är ”död” som den börjar bli intressant på riktigt.

De bästa texterna nyanserar uttjatade sanningar. Nina Wormbs bemöter beskrivningen av teknikutvecklingen som en ohejdbar naturkraft, och visar att Moores lag inte är en egentlig lag utan en tes som förverkligas genom människors tro på densamma. Lars Ilshammar analyserar den svenska kombinationen av individualism och kollektivt tänkande, och komplicerar den gängse bilden av att det var IT-satsningar som gjorde oss till ett piratland.

Glädjande nog tar flera av skribenterna ett ideologiskt grepp på frågorna. Redaktörerna själva efterlyser en övergripande digital politik. Rasmus Fleischer beskriver syrligt hur piratdebatten reducerades till en fråga om affärsmodeller, främst manifesterat i det eviga hänvisandet till Spotify: ”Företaget fick generös gratisreklam i partiledardebatter och pressmeddelanden, vilka hamrade in budskapet att dess affärsmodell var lösningen på den eviga frågan: Hur ska artisterna få betalt?”

Som om det vore nätpolitikens enda frågeställning.

Annonser

Written by Adam Svanell

september 28, 2010 at 4:24 e m

Forskning säger emot underhållningsbranschen

with one comment

Så här skrev jag i SvD inför TPB-rättegången (artikeln publicerad den 16 februari):

Underhållningsindustrin säger sig förlora miljardbelopp på ­Pirate Bay. Forskare menar tvärtom att fildelningen gynnar ekonomin.

–Att jämställa en nedladdning med ett köp är nonsens, säger Roger Wallis, professor i medieteknik.

Rättegången mot Pirate Bay har varit efterlängtad i underhållningsindustrin. Med ett rekord på över 25 miljoner användare är sajten en central punkt i den fildelningskultur som gäckar film-, bok-, spel- och skivbranschen.

När rättegången inleds i Stockholms tingsrätt idag krävs Pirate Bay-grundarna på 115 miljoner kronor. Johan Holmer på Sveriges filmproducenter hoppas på en fällande dom.

– Illegal fildelning är ett av de största hindren för en positiv utveckling inom svensk filmproduktion. En internationell undersökning uppskattade att det handlade om 700 miljoner i uteblivna intäkter. Det är enorma summor för svensk film, säger han.

Men trots debatten om att bolag och upphovsmän ruineras finns det forskning som talar för motsatsen.

Jonas Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på Londonuniversitet Goldsmiths, forskar om fildelningsfrågor. Han säger att det är långt ifrån självklart att Pirate Bay har en negativ effekt på ekonomin.

– Den forskning som har gjorts har framförallt studerat nedgången i cd-försäljningen och den ökade delningen av mp3-filer. Sunt förnuft säger ju att de sammanfaller. Men det har visat sig väldigt svårt att hitta ett orsakssamband, säger han.

Roger Wallis är professor i medieteknik på KTH och ledamot i regeringens IT-råd. Han menar att skivbranschens kris inte behöver drabba artister och upphovsmän. Tvärtom kan de tjäna mer än tidigare, eftersom den minskade skivförsäljningen kompenseras av ökade intäkter från konserter samt avgifter på försäljning av mp3-spelare och cdr-skivor.

I ersättningskravet mot Pirate Bay har film- och skivbolagen räknat hur många som har laddat ner en fil, och multiplicerat detta med vad varan skulle kosta att köpa. Den modellen saknar helt förankring, säger Roger Wallis.

– Att alla skulle gå och köpa det de laddar hem om de inte kunde fildela, det är löjligt. Det finns ingen forskning som stödjer det för fem öre.

Jonas Andersson menar att fildelningen sannolikt har en negativ effekt på vissa branscher, men att den indirekt kan gynna andra. Den som köper färre skivor lägger istället pengarna på mobiltelefoner, kläder eller datorer. Just detta konstaterades nyligen av en statlig rapport i Nederländerna – att vissa branscher kan förlora på fildelning, men att de totala vinsterna för samhällsekonomin är större.

En rad undersökningar, bland annat från SOM-institutet i Göteborg, har även kommit fram till att aktiva illegala fildelare konsumerar mer ”laglig kultur” än andra. Men det kan man inte tacka fildelningen för, menar Per Strömbäck på Dataspelsbranschen.

– Den som inte alls är intresserad av dataspel laddar varken ner piratkopior eller köper spel. Att de som olovligt laddar ner också köper ibland betyder inte att den lagliga marknaden vinner på piratkopiering.

Skivbranschen: ”15 miljoner är symboliskt”

Skivbolagsorganisationen Ifpi kräver 15 miljoner kronor i ersättning från Pirate Bay.

– Sett till värdet av alla förlorade intäkter är det en symbolisk summa, säger Ifpis ordförande Ludvig Werner.

Försäljningen av cd-skivor har halverats under 2000-­talet, vilket ökningen av digital försäljning inte alls väger upp. Fildelningen har haft en väldigt negativ påverkan, anser Ludvig Werner. Han avfärdar studier som talar om positiva ekonomiska effekter:

– Det finns ännu fler undersökningar som pekar på det motsatta.

Bokbranschen: ”Det allvarligaste problemet”

Bokförsäljningen ökade med över 40 procent mellan 1998 och 2007. Åtalet innefattar inte heller några böcker. Ändå beskriver Förläggareföreningens ordförande Kjell Bohlund fildelningen som branschens allvarligaste problem just nu.

– Ljud- och kursböcker är tillväxtområden som har slutat öka de senaste åren. Det finns en risk att fildelningen av böcker ökar.

Att fildelning skulle gynna ekonomin köper han inte.

– Vi skulle inte klaga om vi inte trodde att det här var dåligt för branschen. Det handlar inte bara om ekonomi, utan om upphovsmannens rätt att förfoga över sitt verk.

Spelbranschen: ”Vi gick miste om 7,5 miljarder”

Förra året ökade försäljningen av dataspel med 34 procent i Sverige. Enligt Per Strömbäck på Dataspelsbranschen visar dock undersökningar att 7 av 10 spel som spelas är illegala kopior.

– Vi sålde dataspel för drygt tre miljarder kronor. Om det utgör 30 procent så gick vi miste om sju och en halv miljard.

Dataspelsbranschen har inte krävt skadestånd av Pirate Bay, men Per Strömbäck utesluter inte att det sker i en separat process.

– Olovlig fildelning av spel ökar i takt med bandbredden.

Filmbranschen: ”Illegal fildelning är inte positivt”

Genom lobbyorganisationen Antipiratbyrån har filmbranschen agerat starkt mot illegal fildelning. Till skillnad från skivindustrin har man dock haft allt annat än kristider.

2007 var ett internationellt rekordår för biobesök. I Sverige ökade förra året både biobesöken och dvd-försäljningen. Trots det är Johan Holmer på Sveriges filmproducenter orolig.

– Siffror från SOM-institutet indikerar att 25 miljoner filmer laddas ner per år i Sverige, de flesta illegalt. Att illegal fildelning skulle vara positivt faller på sin egen orimlighet.